Chính sách vay vốn sinh viên còn nhiều bất cập tại Việt Nam

      Chức năng bình luận bị tắt ở Chính sách vay vốn sinh viên còn nhiều bất cập tại Việt Nam

Chính sách vay vốn sinh viên được Chính Phủ quy định ở 157/2007/QĐ-TTg đã đưa lại cơ hội học tập, nâng cao trí tuệ cho các bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, chính sách cũng có nhiều bất cập cần tìm giải pháp tháo gỡ.

Những vấn đề liên quan tới việc số lượng, khối lượng tiền vay và đơn vị cho vay trong chính sách vay vốn sinh viên tại Việt Nam được đề cập cũng chính là hạn chế cần khắc phục.

Chính sách vay vốn sinh viên

Chính sách vay vốn sinh viên tại Việt Nam vẫn còn hạn chế

Chính sách vay vốn sinh viên chỉ yêu cầu ngân hàng Chính sách Xã hội thực thi

Việc đảm nhận vai trò chủ chốt và duy nhất trong việc cung cấp nguồn tài chính học tập và sinh hoạt cho học sinh, sinh viên làm công việc trở nên quá tải. Mức lãi suất không đủ thu hút các ngân hàng thương mại khác tham gia làm cho việc xét tuyển hồ sơ vay vốn sinh viên trở nên khó khăn hơn. Chính sách vay vốn cũng yêu cầu rõ ràng về thời gian trả nợ khá cởi mở nên lượng hồ sơ tăng vọt. May mắn thay, số lượng hộ nghèo, cận nghèo giảm đi đáng kể.

Chính sách vay vốn sinh viên quy định lượng tiền cho vay rất hạn chế

Theo thống kê của báo Thanh Niên, mỗi SV xa nhà đi học tại các thành phố lớn như Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cần tối thiểu trung bình từ 1,5 tới 2 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt. Đó là chưa kể tiền học phí, học thêm chuyên môn, kỹ năng mềm, các chi phí phát sinh. Mỗi năm thời gian học tập trung bình là 10 tháng, thì mỗi sinh viên cần từ 15 – 20 triệu đồng chỉ cho mục đích sinh hoạt cơ bản. Trong khi đó, chính sách vay vốn sinh viên quy định, mức vay tối thiểu cho sinh viên là 1,1 triệu/tháng và 11 triệu/năm. Rõ ràng khoản tiền chênh lệch giữa tiền học phí và sinh hoạt thực tế và mức cho vay tối đa là vấn đề rất lớn với các gia đình khó khăn.

Chính sách vay vốn sinh viê

Số tiền cho vay quá ít so với nhu cầu thực tế của sinh viên

Bất cập lớn nhất có lẽ là khôi lượng tiền cho vay quá ít trên mỗi sinh viên. Điều đó dễ hiểu khi nhiều bạn sinh viên tới với dịch vụ vay vốn sinh viên tại TPHCM của Student Loan. Trong tương lai, chúng ta hy vọng chính sách sẽ có những thay đổi và giúp đỡ được các bạn sinh viên tốt hơn