Chuyên mục: Sinh viên vay tín chấp: Việt Nam và Nước ngoài

Sinh viên vay tín chấp: Việt Nam và Nước ngoài cập nhật cho các bạn sinh viên thông tin tài chính trong và ngoài nước.

Hiện nay các nước phát triển đã có thị trường sinh viên vay tín chấp rất hoàn thiện. Chi phí học tập tại các trường đại học rất cao, hầu như rất ít sinh viên có thể tự trang trải chi phí mà không cần đến các khoản vay, dư nợ cho vay sinh viên cũng rất lớn, đây trở thành 1 mảng tín dụng quan trọng trong nền kinh tế. Để có được 1 thị trường tín dụng sinh viên phát triển như vậy, các tổ chức tín dụng luôn không ngừng nghiên cứu ra các gói sản phẩm mới phù hợp với sinh viên

Coi sinh viên là nền tảng tương lai của đất nước, chính phủ các nước phương Tây đã hỗ trợ lãi suất rất lớn cho các chương trình vay vốn sinh viên.